Göz kapağının sebase bez karsinomu olgusu

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A case of the eyelid sebaceous gland carcinoma

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 49

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

123-125

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Göz kapağındaki şişlikten yakınan 72 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde sol göz üst kapak kenarında üzerinde kabuk benzeri yapı bulunan lezyon saptandı. Lezyonun üst kısmından alınan örneğin sitolojik incelemesinde atipik hücreler görüldü. Lezyon beşgen tarzındaki kapak kesisi ile çıkarıldı ve örneğin histopatolojik incelemesinde meibomian bezinden kaynaklanan sebase bez karsinomu olduğu anlaşıldı. İyi huylu lezyonlara benzemesi nedeniyle genellikle doğru tanısı geciken sebase bez karsinomu, kapak lezyonlarını değerlendirirken akılda bulundurulmalıdır.

Abstract (2. Language): 

A 72-year-old-man who complained of the swelling on his eyelid had a lesion that had a structure on its surface resembling crust on his left eyelid. Atypical cells were detected in cytologic examination of the specimen obtained from the superficial part of the lesion. The lesion was removed by pentagonal eyelid resection, and histopathologic examination of the excised specimen revealed sebaceous gland carcinoma originating from meibomian gland. The diagnosis of sebaceous gland carcinoma, which usually has a delayed diagnosis due to resembling to benign lesions, should be kept in mind in differential evaluation of the eyelid lesions.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Font RL. Sebaceous gland tumors.
In: Spencer WH (ed). Ophthalmic
Pathology. An Atlas and Textbook.
4th ed. Vol 4. Philadelphia: WB
Saunders, 1996: 2278-2297.
2. Shields JA, Shields CL. Sebaceous
gland tumors. In: Shields JA,
Shields CL (eds). Atlas of Eyelid
and Conjunctival Tumors.
Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins, 1999: 38-49.

PDF Dosyası: