Liken amiloidoz'un kriyocerrahiyle başarılı tedavisi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Successful treatment of lichen amyloidosis with cryosurgery

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 48

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

112-114

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Liken amiloidoz, iç organ tutulumu olmaksızın deride amiloid birikimi ile seyreden, ender, kronik ve kaşıntılı bir cilt hastalığıdır. Liken amiloidoz, çoğunlukla bacaklarda yerleşim gösteren kaşıntılı, plak oluşumuna neden olabilen ayrı yerleşimli hiperkeratotik papüllerle klinik seyir gösterir. Tedavi seçeneği olarak topikal ve intralezyoner kortikosteroid, topikal dimetilsülfoksit, ultraviyole B, oral psoralen ve ultraviyole A, retinoik asidler ve dermabrazyon yer almakla birlikte, sonuçlar genellikle yüz güldürücü değildir. Literatürde Liken amiloidoz tedavisinde kriyoterapinin etkinliği ile ilgili çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu makalede, 7 yıldır devam eden, sol bacakta kaşıntılı hiperkeratotik papüllerin gözlendiği ve kriyoterapi ile başarıyla tedavi edilen bir liken amiloidoz olgumuzu sunuyoruz.

Abstract (2. Language): 

Lichen amyloidosis is a rare, chronic pruritic disorder characterized by amyloid deposition in the skin without evidence of visceral involvement. Clinically, lichen amyloidosis demonstrates discrete, intensely pruritic, hyperkeratotic papules that may coalesce into plaques, mainly located on the legs. Different treatment modalities including topical and intralesional corticosteroids, topical dimethyl sulfoxide, ultraviolet B, oral psoralen plus ultraviolet A, retinoids and dermabrasion have been described, but the results are generally disappointing. There are paucity of reports of liquid nitrogen cryosurgery as a treatment option in the management of lichen amyloidosis in the literature. In this article, we report a case of lichen amyloidosis, with pruritic hyperkeratotic papules on the left shin of 7 years' duration, successfully treated with cryosurgery.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Drago F, Rebora A. Lichen amyloido
sus: A consequence of scratching? J
Am Acad Dermatol 1999; 41: 501.
2. Sangen Y, Kawada A, Maeda A,
Aragane Y, Tezuta T. Primary localized cutaneous amyloidosis in association with papillary thyroid carcinoma. J Cutan Med Surg 2002; 6: 332-
334.
3. Khoo BP, Tay YK, Goh CL.
Calcipotriol ointment vs. betamethasone 17-valerate ointment in the

PDF Dosyası: