Sosyal Bilgiler ve Okuma Becerileri

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Social Studies and Reading Skills

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 26

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

273-283

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Sosyal bilgiler materyallerinin büyük bir çoğunluğu yazılımetinlerden oluşmaktadır. Bu durum bir beceri türü olan okumanın, öğretimi ve geliştirilmesinde sosyal bilgiler öğretmenlerine önemli görevler yüklenmesine sebep olmaktadır. Sosyal bilgilerde öğrencilerin istenilen düzeyde başarıyıelde etmeleri, yazılımetinlerden öğrenme seviyeleri ile doğru orantılıdır. Okuma çeşitli alt becerilerden oluşmaktadır. Bu derslerde öğretilmesi-geliştirilmesi gereken önemli okuma becerileri; kelime hazinesi oluşturma, okuduğunu anlama ve çalışma-araştırma becerileri şeklinde ifade edilebilir.

Abstract (2. Language): 

Most of the social studies materials are composed of written texts. And this situation causes social studies teachers to have very important duties in education and development of reading which is a type ofability. Social studies students getting to a desired level of success is parallel to their learning something from written texts. Reading is composed of different sub-abilities. The most important reading abilities that should be taught and developed can be expressed as; making up vocabulary, reading comprehension and study-research abilities.

Key Words: 

Referanslar: 

Baer, G.T. and Nourie, B.L. (1993). Strategies for Teaching Reading in the Content
Areas. Clearing House,67(2), 121-122.
Bryant, D.P., Ugel, N.,vd. (1999). Instructional Strategies For Content-Area Reading
Instruction. Intervention in School & Clinic,34 (5), 293-305.
Brown, M.M. (1981). What Does the Author Say, What Does the Author Mean?

PDF Dosyası: