İsimden Fiil Türeten +çı-/+çi- Eki ve Gelişmiş Şekilleri

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

+çı-/+çi- noun-to-verb derivational suffix and its developed forms

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2002

Cilt: 

  • 22

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

171-182

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu makalede, tarihî ve çağdaşTürk lehçelerinde yer alan +çı-/+çi- yapım eki ve gelişmiş şekillerinden türemişsözler incelenmiştir.

Abstract (2. Language): 

In this article, the derivational affix +çı-/+çi- which is in historical and modern Turkish dialects and the words which have derived from its developed forms have been examined.

Key Words: 

Referanslar: 

Altaylı,S., 1994a, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I Milli Eğitim BakanlığıYayınları,
İstanbul.
Altaylı,S., 1994b, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü II, Milli Eğitim BakanlığıYayınları,
İstanbul.
Arat, R.R., 1979, Kutadgu Bilig III(İndeks) (İndeksi Neşre Hazırlayanlar: K. Eraslan
O.F.Sertkaya-N.Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,
İstanbul.

PDF Dosyası: