Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Open system theory and its applications to school

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2002

Cilt: 

  • 22

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

103-116

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Sistemler kapalıya da açık olarak görülür. Kapalısistemler dışçevreleri ile etkileşimde bulunmayan sistemler olarak vasıflanır; halbuki, açık sistemler dışçevreleriyle sürekli olarak etkileşirler. Bu bağlamda, demokratik sistem açık sistem olarak tanımlanır. Mamafih, okul sistemi ya da okul, dışçevresi ile sürekli dinamik ilişki içerisindedir. Bu çalışmada, açık sistem kavramıile açık sistem ve okul ya da eğitim yönetimi arasındaki ilişkiler tartışılmıştır.

Abstract (2. Language): 

Systems are observed either closed or open. Closed systems are described as those which do not interact their external environment; whereas, open systems constantly interact with their external environments. Inthis connection, democratic system is defined as an open system. However, the school system or school is in constant dynamic interaction with its external environment. In this study, open system concept, and relationships between open system and school or education management have been discussed.

Key Words: 

Referanslar: 

Argyris, C., 1964,. Integrating the Individual and the Organization, John Wiley and Sons, New York. Başaran, İ. E., 1982, Örgütsel Davranış, A.Ü. Eğitim Fakültesi YayınlarıNo: 108, A.Ü. Basımevi, Ankara. Başaran, İ. E., 1984, Yönetime Giriş, A.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara. Baykal, B., 1981, Organizasyonların Yönetimi İlkeler ve Süreçler, Met-Er Matbaacılık, İstanbul.

PDF Dosyası: