1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John Dewey'nin Türkiye Seyahati

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

An American Educator, John Dewey's Journey To Turkey Under The Light Of 1924 Turkish Press

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2001

Cilt: 

  • 21

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

193-207

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu makalede 1924 tarihli Türk basınına göre, Amerikalıeğitimci John Dewey'nin Türkiye seyahati ve izlenimleri ele alınmaktadır. Türkiye'de pek çok çalışma, Dewey'nin raporu üzerine odaklanmıştır. Burada ise, Dewey'nin, raporunu hazırladığısüreç incelenmiştir. Bunun için, Dewey'nin seyahat programı, dönemin Akşam, Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye, Tanin, Vakit, İkdam, Son Telgraf gibi Türk gazeteleri kullanılarak, takip edildi.

Abstract (2. Language): 

In this article, the journey of John Dewey, to Turkey and his impressions are dealt with. The most of the works related with this topic in Turkey were focused on Dewey's report. But, differently from them, this article aims to foreground the process of the preparation of the report which takes 2 months. As a sources, Akşam, Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye, Tanin, Vakit, İkdam, Son Telgraf are used.

Referanslar: 

1 Akşam,20 Haziran 1924 2 11 Ağustos 1924 tarihli Vakitgazetesine göre, Türk hükûmeti, Avrupa'ya 18 talebe gönderme girişimi içindeydi.

PDF Dosyası: