You are here

TASAVVUFTA AŞK VE MARİFET.

Share
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
187-216

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Aşk ve marifet konusu tasavvufun ana konularından olup mutasavvıflar tararından hakkında söz söylenmiş ve kitaplar yazılmıştır. Aşk insanların en fazla üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Tasavvufta özellikle ilâhi aşk konusu işlenilmiş insanları bu ilahi aşkla tanıştırmak mutasavvıfların en önemli vazifesi olmuştur. Maddi aşk ilahi aşka geçmek için çoğu zaman basamak olarak kullanılmıştır. Mecnun Leyla'ya aşıkken Leyla'yı unutup asıl aşık olduğu Mevlâsına dönmüştür. Marifet konusu da insanın özellikle inandığı şeyler hakkında ve Yüce Allah hakkında marifet sahibi olması önem verdiği konulardır. Her iki konu da birbiriyle alakalı konular olup birlikte incelenmesinde fayda sağlanacağı muhakkaktır. İnsanın sevmesi ve bilgi elde edebilme özelliği onun en ayırdedici özellikleri arasındadır. Sevginin en ileri sınırı aşkı ifade etmektedir. Bu özellik insana Allah tarafından verilmiş insana has bir duygudur. Önemli olan bu Allah vergisi duyguyu Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmaktır. Aksi takdirde onun da hesabını vermek zorunda kalırız. Mutasavvıflar aşkı ve marifeti diğer insanlardan farklı olarak anlamışlar ve bunu bizzat yaşamışlardır. Bu örnek yaşayışı Hz. Peygamberin hayatını rehber almaları soncunda böyle bir yaşayışa ulaşmışlardır. Aşkı esas alan tasavvuf mektebi oluşturularak belli bir ekol meydana getirilmiştir. Özellikle bu mektep aşkı Allah'a ulaşmada en önemli araç olarak görmüşlerdir. Marifeti esas alan mektep de ortaya çıkmış ve Allah'a ulaşmada marifeti öne alarak ayrı bir önem vermişlerdir.