MUHASEBE VE VERGİ KURALLARI ARASINDAKİ İ Lİ ŞKİ VE GELİ R VERGİ LERİ (TMS 12) STANDARDININ MUHASEBE UYGULAMALARINA ETK İS İ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 28

Sayfa Aralığı:: 

21-48

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Muhasebe ile vergi kuralları arasında tartısmalı bir iliski mevcuttur. Uluslararası muhasebe standartları, vergi kuralları ne olursa olsun, mali tabloların muhasebe kurallarına göre düzenlenmesi gerektigini kabul etmektedir. Bu yüzden, muhasebe kuralları ile vergi kuralları arasındaki farklılıklar, geçici ve sürekli farkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizdeki muhasebe uygulamalarında, ticari ve mali karın hesabında, vergiden istisna edilmis gelirler ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin neden oldugu sürekli farklar dikkate alınmakta ancak dönemsellik ilkesi geregince ortaya çıkan geçici farkların vergi etkisi dikkate alınmamaktadır. Bu çalısmanın amacı, Türkiye’de muhasebe kuralları ile vergi kuralları arasındaki iliskiyi incelemek, TMS 12’nin getirdigi yenilikler ve bu standardın uygulanması sırasında ortaya çıkması beklenen sorunlar üzerinde durmaktır.

Abstract (2. Language): 

There is a debatable relation between Accounting and Tax rules. International Accounting Standards require financial tables to be prepared according to the accounting rules no matter what the tax rule in use. Thus, the differences between Accounting and the tax rules cause both temporary and permanent differences. Evaluating operational and financial profits in accounting applications in Turkey, permanent differences which are caused by tax exempted revenues and expenses are taken into cosideration while the tax effects of temporary differences are ignored as a result of seasonality. The aim of this paper is to analyse the relations between accounting rules and tax rules in Turkey and also to discuss the innovative features of TMS 12 and potential problems of the use of those innovative standards.

Key Words: 

Referanslar: 

AKDOGAN, Nalan; (2006), “UMS 12-Gelir Vergileri Standart Hükümlerine
Göre Dönem Karından ndirilecek Vergi Giderinin Hesaplanması ve Ertelenmis
Vergilerin Muhasebelestirilmesi”, Muhasebe ve Denetime
Bakıs Dergisi, 5(17), ss.1-18.
Blake, John; Katarina Akerfeldt, Hilary J. Fortes ve Catherine
Gowthorpe;(1997), “The Relationship Between Tax And Accounting

PDF Dosyası: