MÜZİKAL YARATICILIĞI GELİŞTİREN YAKLAŞIMLAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

APPROACHES IMPROVING MUSICAL CREATIVITY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

26-34

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Yaratıcılık eğitimi, müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birini oluşturur. Müzikal yaratıcılığın temel boyutları besteleme ve doğaçlamadır. Seslendirme ve yorumlama da yaratıcı yaklaşımla ele alınması gereken süreçlerdir. Müzikal yaratıcılık müzik eğitimcileri tarafından yaratıcı öğrenme-öğretme ortamlarını sağlayarak ve yaratıcılığı geliştiren uygun stratejileri kullanarak geliştirilebilir. Bu çalışmanın amacı müzikal yaratıcılığı geliştiren yaklaşımları ilgili literatür doğrultusunda incelemektir.

Abstract (2. Language): 

Creativity training makes up one of the most important dimensions of musical education. Basic dimensions of musical creativity are composition and improvisation. Vocalizing and interpreting are also those processes which have to be dealt with a creative approach. Musical creativity can improve with the help of music educators providing teaching-learning environments and using proper strategies enhancing creativity. Purpose of this study is to investigate those approaches improving musical creativity, within scope of the relevant literature.

Key Words: 

Referanslar: 

Alder, H. (2004). Yaratıcı zeka. Mehmet Zaman ve Cüneyt Avşar (Çev.). İstanbul: Hayat.
Andreasen, N. C. (2011). Yaratıcı beyin: Dehanın nörobilimi (4. baskı). Kıvanç Güney (Çev.). Ankara: Arkadaş.
32
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2013 Cilt:2 Sayı:2 Makale No:03 ISSN: 2146-9199

PDF Dosyası: