BULANIK MANTIK (FUZZY LOGIC) VEJEOFİZİKTE KULLANIM ALANLARI: SİSMOLOJİ ÖRNEĞİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

FUZZY LOGIC AND APLLICATIONS IN GEOPHYSICS: A SEISMOLOGY EXAMPLE

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 15

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

15-29

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bulanık mantık, teknolojinin de etkisiyle son yıllarda birçok problemin çözümünde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Doğada kesin olarak tanımlanamayan birçok olayın bulanık mantık yardımıyla çözümleri mümkün hale gelmiştir. Uygulama alanının geniş olması ve birçok problemin çözümünde başarılı sonuçların elde edilmesi bu yönteme olan ilgiyi arttırmıştır. Bulanık mantığın jeofizik alanındaki uygulamaları da giderek artmaktadır. Özellikle sismik, elektromanyetik ve özdirenç gibi yöntemlerin ters çözümünde ayrıca parametre tayini ve ön kestirim gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada bulanık mantığın günümüze kadar olan jeofizik uygulamaları derlenmiş ve yaygın olarak kullanım amaçları özetlenmeye çalışılmıştır. Batı Anadolu deprem katalog verilerinin Uyarlanabilir Yapay Sinir-Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi (Adaptive Neurofuzzy Inference System) (UYBÇS) ile değerlendirilmesi üzerine örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.

Abstract (2. Language): 

With the effect of advancing technology, Fuzzy logic has become one of the most common methods used in solving problems during the recent years. Solutions of the many ill defined/unidentified events in nature/earth are made possible by means of fuzzy logic. Wide ranges of applications and obtaining successful results are caused the increasing interest on this method. Applications of Fuzzy logic on Geophysics are also increasing day by day. It is used on particularly inversion of seismic, electromagnetic and resistivity data, prediction of some physical parameters and estimation studies. The aim of this study is to compile the articles which are about Fuzzy logic application on geophysics and to summarize its intended purpose. Analyzing of the Earthquake data of Western Anatolia Using with Adaptive Neurofuzzy Inference System, is given an example of this method as a seismological application.

Key Words: 

Referanslar: 

Acar M., Haberler W. M., Ayan T. (2008): “Bulanık Çıkarım Sistemler ile Heyelan Bloklarının Belirlenmesi: Gürpınar Örneği”, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi,Cilt 1/98. Akgün A., Sezer E. A., Nefeslioğlu H. A., Gökçeoğlu C., Pradhan B. (2012): “An Easy-toUse MATLAB Program (MamLand) for the Assessment of Landslide Susceptibility Using a Mamdani Fuzzy Algorithm”, Computers and Geosciences,Cilt 38, s.23–34.

PDF Dosyası: