FARKLI DAMAK ŞEKİLLERİNİN, ÜST TAM PROTEZ KAİDE PLAĞININ ARKA SINIRINDAKİ DISTORSİYON MİKTARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EVALUATION OF THE POSTERIOR PERIPHERAL SEAL DISTORTION OF MAXILLARY BASE PLATE RELATED TO DIFFERENT PALATAL SHAPES

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1996

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

65-69

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Destekleyici dokuların tam protez kaide plağı ile uyumlu olması, protez tutuculuğunu artırmakta ve hastanın daha rahat kullanmasına yardımcı olmaktadır. Protez kaide plağı olarak kullanılan polimctilmetakrilattarda polimerizasyotıa bağlı olarak meydana gelen büzülmeler, üst protezin posterior periferal seal bölgesinde, kaide plağı ile alçı model arasında distorsiyonel ayrılmalara neden olur. Bu araştırmada, damak şekli farklı dört dişsiz maksiller model seçilmiştir. Çoğaltılan bu modeller üzerine sıcakta polimerize olan akrilik rezınden kaide plaklar hazırlan m ıştır. Pol i merizasyon kontraksiyonuna bağlı bu kaide plaklar ile alçı modeller arasındaki açıklık ölçülerek, damak şekillerinin posterior palatal dıstorsiyon miktarına olan etkileri incelenmiştir. Son uç olarak istatistiksel analizlerde damak şekillerinin distorsiyonel ayrılmalarda önemli rol oynadığı saptanmıştır,

Abstract (2. Language): 

The accordance of the supporting tissues with the maxillary denture base, increases the retention of the denture and helps to patient in the use of dentures. After processing the shrinkage of the polymcthyl mcthacrylate used as a denture base resin causes to distortional separation at the posterior peripheral seal area between the denture base and the master casts. In this in vitro study four edentulous maxillary master casts with varied palatal shapes were selected. Base plates were made by using heat-cured acrylic resin materials on these replicated master casts. The amount of the posterior peripheral seal distortion related to different palatal shapes were evaluated by measuring the separation between each cast and its corresponding acrylic resin denture base.As a result it was accepted that varied palatal shapes were statistically significant on distortional discrepancies-

Referanslar: 

1. Anthony DH, Peyton FA. Dimensional accuracy of various denture-base materials. J Prosthet Dent 1962; 12:62-81
2. Avant WE. A comparison of the retention of complete denture bases having different types of posterior palatal seals. J Prosthet Dent 1973,29:484-93.

PDF Dosyası: