LAMINATE VENEER KESİM TEKNİĞİ (BİR VAKA NEDENİYLE)

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE PREPARATION TECHNIQUE OF LAMINATE VENEERS (In a case)

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1995

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

69-74

Yayın Dili: 

  • Türkçe
Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu vaka takdiminde, tanışıktın rckicıvnesi nedeniyle anterior dişlen: kesim yapılarak uygulanan, porselen laminate veneer restorasyonlar sunuldu.. Yapdan takiplerde bu restorasyonun hasta tarafından haşarıyla kullanıldığı teshit edildi.

Abstract (2. Language): 

In this case, the restorations of porcelain laminate veneer which are applied by preparating anterior teeth due to the tetrasicline discolouration have been presented. :t has been observed that the restorations have been used successfully by the patient.

Key Words: 

PDF Dosyası: