KUZU DOĞUM AĞIRLIĞININ SEMİTENDİNOSUS KASINDAKİ LİF SAYISI VE ÇEŞİDİNE ETKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EFFECT OF LAMB BIRTH WEIGHT ON FIBER NUMBER AND TYPE OF SEMITENDINOSUS MUSCLE

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 26

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

63-67

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Gebelik döneminde annenin beslenme düzeyi doğum ağırlığının düşük ya da yüksek olmasının nedenlerinden biridir. Annenin gebelik döneminde beslenme düzeyi kas lifi sayısını etkilemektedir. Bu durum, doğan yavruların doğum ağırlıklarının farklı olmasına neden olabilir. Bu çalışma, doğum ağırlığının kuzuların Semitendinosus (ST) kasındaki kas lifi sayısına ve çeşidine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan Karayaka ırkı dişi kuzular sürü ortalaması baz alınarak düşük (n=8, 2.68±0.07 kg) ve yüksek doğum ağırlığı (n=7, 4.05±0.14 kg) olmak üzere iki guruba ayrılmışlardır. Kuzular 110 günlük yaşta sütten kesimi takiben 55 günlük ad-libitum besiye alınmıştır. Besi başında ve sonunda gerekli tartımlar yapılmış, kesim sonrası da sıcak ve soğuk karkas özellikleri de belirlenmiştir. Ayrıca kesim sonrası izole edilen Semitendinosus kasından yeteri miktarda örnek alınarak -196 0C deki sıvı azotta dondurulmuş, -80 0C de depolanmıştır. Analiz günü cryostat yardımı ile 10 um kalınlığında örnekler alınarak ATPase boyama tekniği ile kas lifleri ayırt edilerek sayılmış ve sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yüksek doğum ağırlığına sahip kuzuların ST kasındaki ortalama toplam kas lifi sayısı 15393 adet iken, bu düşük doğum ağırlığına sahip kuzularda 10198 adet olarak tespit edilmiştir (P>0.05). Düşük ve yüksek doğum ağırlığına sahip Karayaka kuzularının Semitendinosus kasını oluşturan kas lifi tipleri bakımından bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Ayrıca kabuk yağı kalınlığı bakımından gruplar arasında farklılık önemli iken (P<0.05), göz kası derinliği bakımından bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.05). Bu çalışmada, doğum ağırlığının Semitendinosus kasındaki toplam kas lifi sayısı üzerine bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Abstract (2. Language): 

The level of maternal feeding in pregnancy period is one of the reasons of low or high birth weight. It is known that level of nutrition in pregnancy period affects muscle fiber numbers. This case may affect the birth weight of lambs. The aim of this study was to determine the effect of birth weight on fiber number and type in Semitendinosus (ST) muscle. Experimental animals were Karayaka female lambs (n=15). Lambs were allocated in 2 groups considering birth weights. Groups were defined as low birth weight and high birth lambs according to the mean birth weight of lambs. First and second group consisted of 8 (2.68±0.07 kg) and 7 (4.05±0.14 kg) animals, respectively. Lambs were weaned at 110 day and subjected to 55 day fattening period. All necessary measurements were taken at the end of the fattening period. Then, Semitendinosus muscle samples were isolated and samples were frozen in liquid nitrogen at -196 0C, and this samples were stored at - 800C. In order to determine muscle fiber number and type, samples were collected in 10 urn thickness by using cryostat and stained by ATPase. Mean fiber number in ST were determined to be 15393 in high birth weight lambs while it was 10191 in low birth weight lambs (P>0.05). There was no significant differences between low and high birth weight groups in terms of muscle fiber types of ST muscle (P>0.05) There was significant differences between low and high birth lamb groups in terms of fat thickness (P<0.05), and no significant differences were found between low and high birth weight groups in terms of loin thickness (P>0.05). As a conclusion, this study showed that birth weight had no effect on total fiber number of Semitendinosus muscle.

Key Words: 

Referanslar: 

Anonim, 2003. Ulusal gıda ve beslenme stratejisi çalışma grubu raporu. DPT, Ankara.
Fahey,
A
. J., Brameld, J.M., Parr, T., Buttery, P. J., 2005. The effect of maternal undernutrition before muscle differentiation on the muscle fiber development of the newborn lamb. Journal of Animal Science, 83: 2564¬2571

PDF Dosyası: