SAMSUN İL VE İLÇELERİNDE SERALARIN İKLİMSEL İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

DETERMINATION OF INDOOR CLIMATE REQUIREMENTS OF GREENHOUSES IN SAMSUN PROVINCES

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 20

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

34-43

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, Samsun il ve ilçelerinde ekonomik olarak seracılık yapılması için iklim parametreleri göz önüne alınarak en uygun yetiştirme periyotları belirlenmiştir. Çalışmada, 9 ilçenin iklim verileri kullanılmış, ısıtma, doğal havalandırma, soğutma gerektiren aylar belirlenmiş ve Samsun merkez ilçeleri ile karşılaştırılmıştır. Seracılık açısından en avantajlı Samsun merkez olup bunu, Çarşamba, Bafra, Kolay, Taflan ve Vezirköprü izlerken seracılık açısından diğerlerine göre dezavantajlı Ladik, Havza ve Kavak ilçeleri bulunmuştur. Ayrıca, Ülkemizde seracılığın en yoğun yapıldığı Antalya ili ile Samsun seracılığı iklimsel ihtiyaçlara göre karşılaştırılmıştır. İlkbahar ve yaz aylarında Samsun ilinin Antalya iline göre iklimsel ihtiyaçlar bakımından daha avantajlı iken sonbahar ve kış ayları göz önüne alındığında Antalya seracılık açısından avantajlı bulunmuştur. Bu sonuç Samsunda ilkbahar turfandacılığı ve yaz yetiştiriciliği ile birlikte erkenci sonbahar turfandacılığının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study, the most suitable growing period was explored in order to continue production economically in greenhouses. Based on the climatic data gathered from 9 different district of Samsun provinces the time periods for cooling, heating and natural ventilation were determined and compared with each other. Research results showed that the central district of Samsun had more advantages in aspects of greenhouse production compared to other districts and Çarşamba, Bafra, Kolay, Taflan and Vezirköprü followed it. Unlikely Ladik, Havza and Kavak had several disadvantages for production in greenhouses. Comparative analysis also revealed that Samsun had the advantage compared to Antalya in spring and summer while the reverse was the case in autumn and winter.

Key Words: 

Referanslar: 

Anonymous, 1992. Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses.American Society of Agricultural Engineering Standarts 1992. USA, 500-505.
Anonymous, 2004.
Samsu
n Meteoroloji Bülteni Raporları, D.M.İ Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun.
Arıcı, İ., 1994. Sera Yapım Tekniği, Uludağ Üniversitesi, Ziraat fakültesi ders Notları,44, Bursa.
ASHRAE,1991.
Desig
n for plant facilities:

PDF Dosyası: