You are here

KİVİNİN (Actinidia chinensis Planch.) DÖLLENME BİYOLOJİSİ

Share
THE FERTILIZATION BIOLOGY OF KIWIFRUIT (Actinidia chinensis Planch.)

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
98-105

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Döllenme biyolojisi ilginç olan türlerden biri de kividir. Dioik yapıda bir bitkidir. Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkilerde bulunur. Genel yapı olarak çiçekler, yağlı görünümde, taç yaprakları beyaz veya pembemsi renkli, çok büyük bir yumurtalık ve çok sayıda erkek organları bulunan hermafrodit görünümdedirler. Erkek bitkilerde çiçeklerin dişi organının yumurtalığı ve dişi bitkilerde çiçeklerin erkek organların polenleri sterildir. Etkili bir tozlanma sağlamak için aynı bahçe içerisinde erkek ve dişi bitkilerin bir arada ve uygun oranlarda bulunması gerekmektedir. Çiçekler, yıllık sürgünlerin ilk 7. ve 8. yaprağının koltuğunda tek tek veya salkım şeklinde olabilmekte ve salkımlarda maksimum 7 çiçek bulunmaktadır. Sürgün üzerindeki çiçek sayısı, dağılımı ve her tomurcuktan çıkan çiçek sayıları çeşitlere göre değişmektedir. Genellikle çiçekler açıldıktan 7-9 gün sonra tozlanır ve döllenir. Tozlamadan 40-70 saat sonra yumurtalıkta döllenme gerçekleşmektedir. Meyveler, sonbaharda olgunluğa ulaşabilmek için döllenmeden itibaren yaz boyunca gelişirler. Döllenmiş yumurtadan olgun meyve oluşumu, 20-24 haftalık bir sürede tamamlanmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Kiwifruit is one of species whose fertilization biology is interesting. It is a dioic plant. Male and female flowers are stuated in different plants. Generally flowers appear as if they are covered with oil, petal sare white or pink and flowers having a very big ovary and lots of male plants and the pollens of male organs of flowers in female plants are sterile. To obtain an effective pollunation, the fact that male and female plant are stuated in the same garden and are balanced with each other is necessary. Flowers can be present as bunch in axillary of at first 7 and 8. leaves of annual shoots. Bunches have 7 flowers maximum level. Flowers number and their distribution on shoots and flower number each shoots have are changeable from variety to variety. Generally after blossoming flowers are pollunated and fertilizated in 7-9 days. Fertilization is terminetes in ovary after pollunation in 40-70 hours. Fruits develop during summer to reach maturity. Fertilizated ovary is transformed into mature fruit in 20-24 weeks.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu, S.Y., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Eğitim,Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:4. Ders Kitabı, Ankara.
Eriş, A., 1989. Türkiye İçin Yeni Bir Meyve Türü Kivi. T.C Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:2, Ankara.
Eynard, I.,1986. Ambiente Colturale Dell'actinidiaed Aspetti Biolgici. L' Actinidia In Italia. Agricultura Ricerca, 11-26, Roma.
Ferguson, A.R.,1984. Kiwifruit: A Botanical Review. In: Horticultural Reviews, Vol:6 (Ed. J. Janıck). Avi. Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut. 1-64.
Goodwin, R.M.,1986. Increased Kiwifruit Pollen Collection After Feeding Sugar Syrup To Honey
Bees Within Their Hive. Hort. Abst., 56(10):7589. Hopping, M.E., ve Hacking, N.J.,1982. A Method For
The Rapid Collection Of Kiwifruit Pollen. Hort.
Abst., 52 (12):7797 Nichols, M.A., ve Lawes, G.S.,1988. Growers Many
Wish To Consider The Kiwifruit. Agribusiness
Wordwide-Septm:11-15. Özcan, M.,1995. Samsun Ekolojik Koşullarında Kivi
Adaptasyon Çalışmaları, Türkiye 2. Ulusal Bahçe
Bitkileri Kongresi. Cilt 1.Meyve. Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü, 605-607, Adana. Sale, P.R., 1985. Kiwifruit Culture (Ed. D.A.
Wıllıams). V.R. Ward. Government Printer, Welling, 95p, New Zealand. Samancı, H., 1990. Kivi (Actinidia) Yetiştiriciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı Yayın No:22, Yalova.
Young, N. and Paterson, U.J., 1985. The Effect Of
Harvest Maturity, Ripeness and Storage On Kiwifruit Aroma. J. Sci. Food. Agric. 36:352-358. Yousef, J., ve Bergamini, A., 1981. L' Actinidia - Sa Culture. La Maison Rustique, 22p. Paris.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com